ایمنی

اگر ایمنی در کارخانه نباشد در آن صورت ناچاریم کارخانه را برای همیشه تعطیل کنیم

(   گفته های مدیر یکی از بزرگترین کارخانه های فولاد سازی  )

  

تصادفات بدون علت نمی باشد

 

و به خودی خود بوجود نمیآیند

 

 

 

 

علل اصلی تصادفات

 

 

 

1-  شرایط نا ایمن

 

 

 

2-  اعمال نا ایمن و غلط

 

 

4

 

شرایط  نا ایمن

 

1-            مصالح معیوب

2-            عدم ضبط و ربط

3-            روش غلط

4-            فراهم نکردن وسایل حفاظتی

5-            شرایط نا ایمن دیگر

 

 

اعمال نا ایمن و غلط

 

1-            قرار گرفتن در موقعیت نا ایمن

2-            دست گرفتن اشیاء بطور غلط

3-            محفوظ نبودن در مقابل حرکت اجسام

4-            نا مرتب چیدن و اضافه بار کردن

5-            استفاده نکردن از وسایل ایمنی

6-            ابزار معیوب و ناقص

7-            اعمال نا ایمن دیگر

 

 

 

 

 

 

 

5

 

دلیل اینکه اعمال نا ایمن انجام میشود

 

 

1-            توجه نکردن به خطرات

2-            هماهنگ نبودن

3-            بمورد اجراء نگذاشتن قوانین و دستورات کار

4-            بی اطلاع بودن از مقررات ایمنی

5-            نا رسا بودن دستورات کار

6-            سرپیچی کردن از دستورات کار

7-            علل دیگر

 

 

رابطه روش نا ایمن با شرایط نا ایمن

 

شرایط نا ایمن تنها باعث 12% تصادفات هستند روش نا ایمن تنها باعث 48% تصادفات هستند

روش نا ایمن و شرایط نا ایمن باعث 40% تصافات هستند

 

بنابر این در بر رسی کلی تصادفات

 

88% از کلیه تصادفات مربوط به روش نا ایمن است

52% از کلیه تصادفات مربوط به شرایط نا ایمن است

 

 

6

 

منشاء تصادفات

                               

1-            جابجا کردن اشیاء با دست

2-            سطح محل کار

3-            ابزار

4-            وسایل نقلیه

5-            جهش ذرات   گرد   دود   گاز

6-            مواد و اجسام داغ

7-            ماشین آلات

8-            بلند کردن اجسام با ماشینهای متحرک

 

 

 

چگونگی کنترل عملیات

 

1-             زیاد کردن بازرسی و عوض کردن وسایل معیوب

2-             تصحیح کردن شرایط ضبط و ربط در محوطه کار

3-            جانشین کردن وسایل مکانیکی به جای نیروی انسانی

4-            شامل کردن کنترل های ایمنی در دستورات کار

5-            طرح ریزی کردن کار بدون خطر قبل از شروع آن

6-            گوشزد کردن خطرات کار به کارگران

7-            تعقیب و کنترل عملیات به وسیله سرپرستان

8-            وارد کردن کارگران به استفاده از وسایل ایمنی

 

 

7

 

چهار مرحله اساسی جلوگیری از تصادفات بوسیله سرپرستی

 

1-    توسعه دادن شرایط کار بدون خطر

2-    بحث کردن و توجیه نمودن یکیک کارکنان که چطور هر کاری را بدون خطر انجام دهند .

3-    تشویق کردن کارکنان به شرکت در امور ایمنی .

4-    بمورد اجرا گذاشتن قوانین ایمنی

 

                             ارزیابی  تصادفات

 

1-    خسارات مستقیم

2-    خسارات غیر مستقیم

 

خسارات مستقیم

 

1-    اقتصاد 

2-    کمبود نیروی انسانی

3-     انانیت

4-    کارفرما

5-    مصدوم

6-    خانواده مصدوم

7-    اجتماع

8-    پرداخت دستمزد بدون انجام شدن کار

9-    کم شدن محصول

10-خسارت به دستگاه ها

11-هزینه معالجه مصدوم

12-پرداخت غرامت نقص عضو

 

8

 

خسارات غیر مستقیم

 

1-    تضعیف روحیه کارکنان و خانواده آنها

2-    تنزل راندمان کار فردی

3-    پایین آمدن سطح زندگی

4-    بالا رفتن هزینه تولید

 

مسئولیت سرپرست

سرپرست باید :

1-    کارکنان را با روش صحیح کارها آشنا سازد

2-    وسایل و اسباب مناسب هر کار را تهیه کند

3-    شرایط نا ایمن محیط کار را برطرف کند

4-    تصادفات را بررسی نموده و علل آنها را دریابد

5-    مصدومین را با برگ حادثه به پزشک صنعتی معرفی نماید

6-    در برطرف کردن عوامل تصادفات اقدام فوری بعمل آورد

7-    به ایمنی مومن باشد و مقررات آنرا اجرا نماید

8-    کارکنان را به برنامه های ایمنی علاقه مند نماید

9-    دستوراتش صریح کامل و روشن باشد

10- در جهت افزایش معلومات خود کوشا باشد

11- کا ررا طرح ریزی نماید

12- کار را دنبال نماید و مطمئن شود که مقررات ایمنی در کارگاه رعایت میشود

13- ابزار معیوب را از محیط کار دور سازد

14- طالب ضبط و ربط در کارگاه باشد

15- وسایل ایمنی را بازرسی کند

16- نمونه خوب و شایسته برای کارکنان باشد

17- بداند که تصادفات نتیجه عدم سرپرستی صحیح در تشکیلات است

9

 

نتایج حاصله از اجرای برنامه ایمنی

 

1-    محصول بیشتر

2-    ایجاد همکاری و روابط بهتر

3-    بهبود شرایط کار

4-    کمک به نگهداری دستگاههایی که با آنها کار میکنیم

5-    تامین سلامتی و محافظت افراد

6-    جلوگیری از اتلاف وقت

/ 0 نظر / 125 بازدید